neděle 19. listopadu 2017

Pravidla Dungeonu

https://painful-desires.blogspot.cz/2017/11/pravidla-dungeonu.html

Pravidla blogu a hry:
 • Jak už název vypovídá, jednorožce a chundelaté králíčky zde nehledejte. Děj se odehrává v dobách, kdy světu vládne erotický průmysl, nahota není nikomu cizí a je dobrým způsobem obživy pro malou část New Yorské populace. Je už na vás, jestli se vžijete do role dominantního podnikatele, který potřebuje zkrotit tvrdou rukou dominy. Či jste spíše milovníkem hraní rolí, nebo dokonce submisivní typ? Pro všechny se tu  najde místo.
 • Registrace se zpracovávají v co nejmenší možné době. Na druhou stranu buďte trpěliví, admini mají vlastní život i práci, kterým se předně musí věnovat. Pokud se jim něco nebude zdát, pak vše jistě vypíšou v emailu nebo soukromě do chatu.
 • Vulgarity, násilí a obzvláště sexuální scény, s popisem jednotlivých praktik i postupů, jsou součástí hry. Samozřejmě se vyhýbáme těm téměř absurdním, které v nás vyvolávají nechutenství. Proto do registračního formuláře napište za váš věk a zkušenostmi větu: Přijímám veškerá rizika.
 • Hru je možné dohrávat, jak dlouho je třeba, ovšem po domluvě s druhým hráčem. Je dobré spoluhráče kontaktovat s případnou omluvou, pokud se nemůžete dostavit a nechat na druhém, zda bude chtít pokračovat a vyčká na vás, nebo se rozhodne začít novou hru.
 • Admin team ani jeho Pravá ruka nenesou žádnou zodpovědnost za újmu na psychickém zdraví hráčů mladších i starších 18 let. Vše je zde na vlastní zodpovědnost.
 • A to nejdůležitější? Admini a pomocníci mají vždy pravdu! K tomu jim dopomáhej vyšší síla. (K)Ámen.

Pravidla fóra a chatu:
 • Na fórum píšeme ve formě, která nám vyhovuje [první nebo třetí osoba, minulý či přítomný čas]. Přímou řeč zvýrazníme uvozovkami, můžeme využít i tučného písma pro rozlišení od zbylého textu popisujícího děj. Myšlenky se píší kurzívou.
 • Potřebujete-li během hry se vzdálit, pak dejte vědět spoluhráči. Je to přinejmenším slušností.
 • Minimální počet řádků je 8. Je to dost na popis, nemusíte nutně jenom řešit, co vaše postava právě teď dělá. Využívejte fantazii, představy, stojí to za to.
 • Na chatu se zdravíme. [Opět je to základ slušného vychování. Platí hlavně pro nové hráče.]
 • Dodržujte tzv. "Křišťálovou stěnu". Vaše postava neví to, co vy a mnohé se dozví právě ve hře.


Pravidla postav:
 • Počet postav na jednoho hráče není omezen. Na druhou stranu je lepší mít v záloze více členů klientely než zaměstnanců, kteří by neměli koho obsluhovat.
 • Postavám se může ubližovat [obzvláště platí pro dominantní zaměstnance Slate Vice, kteří tvoří dominantní skupinu], ale je nutné svolit k tomu na  začátku hry. [Platí pouze v případě, hraje-li se BDSM hra, souhlas se projeví v postu tučně!]
 • Postavy zaměstnanců mohou být povýšeny po zvážení podané žádosti admin teamu. Tím se dotyčný ocitá v lépe placené kategorii, s tím mu však přibudou nové povinnosti. Postava musí projít tzv. castingem, kde se rozhodne o případném postupu.
 • Každá z postav může být vyhoštěna z dungeonu pro porušení pravidel. Stejně tak zaměstnanci mohou kdykoliv dostat výpověď na základě rozhodnutí provozovatele. Platí všeobecný zákaz zmiňovat výkon i náplň práce mimo Slate Vice, jinak může dojít k postihu pro postavu. [Prozřetelnost ví vše, chodí na kafe s Osudem.]
 • Žádná postava nemůže být na dvou místech najednou. [Neplatí pro akce.]
 • Postavy v Slate Vice, ani klienti nesmí být nakaženi pohlavní nemocí. Pro ostatní, mimo dungeon, toto pravidlo neplatí. Zaměstnanci a klientela jsou pravidelně podrobeni přísným testům.
 • Pokud si postava zaměstnance do dungeonu přivede někoho zvenčí, nese riziko postihu.
 • Ve Slate Vice platí přísné dodržování tzv. dress code - ženy jsou vítány v koktejlových či večerních šatech, kalhotovém kostýmu nebo jednoduše tak, aby byla podtržena jejich ženskost. Mužům je doporučen smoking nebo oblek jako takový, řádně upravený a nezmuchlaný s kravatou či bez. Dungeon si nese jistou prestiž a kdo nedodržuje základy, bude okamžitě vyhozen.
 • Ve Slate Vice taktéž platí přísný zákaz pořizování jakýchkoliv záběrů pro soukromé účely. Mobilní telefony, případně jiná audiovizuální zařízení se odevzdávají na recepci, kde jsou uzamčeny do depozitáře s kódem klienta. Při opuštění dungeonu je vše předáno v takovém stavu, v jakém byly dotyčné věci převzaty.
 • Každý klient si nese unikátní kód, který dostal na vizitce. Pod tímto kódem je registrován v systému, který zaznamenává klientovu činnost ve Slate Vice - patro, kde tráví čas, pokoj, který se rozhodl použít. Tento přístupový kód je nutnost zadat do bezpečnostního systému u výtahů a pokojů. Svůj kód nikdy nevyzrazujte!
 • Ve společných prostorách je zákaz kouření. Výjimka je udělana pouze na pokojích, případně při větších akcích.
 • Zaměstnancům Dungeonu, jejichž náplní je fyzické uspokojování klientely, je přísně zakázáno brát podobnou práci v jiných firmách. Přivydělávat si mohou, ale ne v erotickém průmyslu.
 • O Slate Vice nenajdete na internetu žádnou zmínku. Nevedou webové stránky, noviny se o nich nezmiňují. Není tedy možné se do dungeonu dostat jinak než na pozvání.
 • Jednotlivé postavy můžete navzájem jakkoliv párovat. Je možné dokonce uzavírat manželství/registrované partnerství, mít děti či potratit. Podobné změny je třeba předat admin teamu, aby mohl informace připsat do profilové karty.


Společenské události:
 • Čas od času mohou proběhnout jisté akce v rámci nalákání potenciálních klientů, či naopak pro jejich zvýšený zájem. Tyto akce mohou mít dobu trvání od tří dnů po celý týden, možná i dva. [Záleží na aktivitě a zájmu ze strany hráčů.] Při akcích nadále můžete pokračovat v rozehraných hrách na vláknech fóra.
 • Za aktivitu na akcích je možné sem tam získat nějakou odměnu. Rozhodnutí zůstává na adminech.
 • Rovněž dostanete odznak za svoji účast, který se bude vyjímat na profilu postav.

§ Pravidla mohou být průběžně doplňovány, kontrolujme je pravidelně. Neznalost neomlouvá.

Žádné komentáře:

Okomentovat